සාමකාමී සදුදා…. GTAV ගහන්න සෙට් වෙන්න GLK.ToXiC එක්ක | GLKtv

සාමකාමී සදුදා…. GTAV ගහන්න සෙට් වෙන්න GLK.ToXiC එක්ක | GLKtv

Stream එක sponsor කරන්නේ:
– ViewSonic monitors: @ViewSonicSriLanka
– Logitech G Sri Lanka: @LogitechGcommunityLK
– Samsung Members: @SamsungGamesSriLanka
– MSI Gaming Sri Lanka: @MSIGamingSriLanka

Stream එක watch කරලා share කරන්න යාළුවොන්ටත් බලන්න:
– Facebook: https://www.facebook.com/glktv.live/
– YouTube: https://youtube.com/gamerlk/live
– Twitch: https://twitch.tv/gamerlk

අපේ channels subscribe කරලා notification on කරලා live වලට සෙට් වෙන්න.

#GTAV #AfternoonHustle #GLKToXiC #glktv #viewsonic #samsungmembers #LogitechG #MSI #MSIgaming #gamerlk #esports #srilanka

Episode 17 | Afternoon Hustle with GLK.ToXiC | 13 Sep 2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x